Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się.


dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
juliusz słowackidwiebowiemmelancholijejednajestmocydrugazesłabościpierwszaskrzydłamiludziwysokichkamieniemtopiącychsiędwie sąsą bowiembowiem melancholijejedna jestjest ww mocydruga zeze słabościpierwsza jestjest skrzydłamiskrzydłami ludziludzi wysokichdruga kamieniemkamieniem ludziludzi topiącychtopiących siędwie są bowiemsą bowiem melancholijejedna jest wjest w mocydruga ze słabościpierwsza jest skrzydłamijest skrzydłami ludziskrzydłami ludzi wysokichdruga kamieniem ludzikamieniem ludzi topiącychludzi topiących siędwie są bowiem melancholijejedna jest w mocypierwsza jest skrzydłami ludzijest skrzydłami ludzi wysokichdruga kamieniem ludzi topiącychkamieniem ludzi topiących siępierwsza jest skrzydłami ludzi wysokichdruga kamieniem ludzi topiących się

Dwie drogi się schodzą w gościniec żywota, pierwsza to jest miłość, druga to tęsknota.Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo.Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi.Miłość po­rusza się na dwóch no­gach: jedną z nich jest miłość do Bo­ga, drugą do ludzi. Rób wszys­tko, żebyś nie kuśty­kał, ale bieg­nij na obu, aż do sa­mego Boga.Nie jesteśmy wszystkim, i naprawdę tylko dwie rzeczy są pewne na tym świecie, ta pierwsza właśnie, i druga - że umrzemy.Człowiek ma dwie natury: jedną własną, drugą przypisaną mu przez żonę.