Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się.


dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
juliusz słowackidwiebowiemmelancholijejednajestmocydrugazesłabościpierwszaskrzydłamiludziwysokichkamieniemtopiącychsiędwie sąsą bowiembowiem melancholijejedna jestjest ww mocydruga zeze słabościpierwsza jestjest skrzydłamiskrzydłami ludziludzi wysokichdruga kamieniemkamieniem ludziludzi topiącychtopiących siędwie są bowiemsą bowiem melancholijejedna jest wjest w mocydruga ze słabościpierwsza jest skrzydłamijest skrzydłami ludziskrzydłami ludzi wysokichdruga kamieniem ludzikamieniem ludzi topiącychludzi topiących siędwie są bowiem melancholijejedna jest w mocypierwsza jest skrzydłami ludzijest skrzydłami ludzi wysokichdruga kamieniem ludzi topiącychkamieniem ludzi topiących siępierwsza jest skrzydłami ludzi wysokichdruga kamieniem ludzi topiących się

Dwie drogi się schodzą w gościniec żywota, pierwsza to jest miłość, druga to tęsknota. -Anonim
dwie-drogi-ę-schodzą-w-gościniec-żywota-pierwsza-to-jest-miłość-druga-to-tęsknota
Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo. -Hipokrates
różne-to-dwie-rzeczy-świadomość-i-zarozumiałość-pierwsza-rodzi-wiedzę-druga-nieuctwo
Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi. -Didache
dwie-są-drogi-jedna-droga-życia-a-druga-śmierci-i-wielka-jest-różnica-między-nimi
Nie jesteśmy wszystkim, i naprawdę tylko dwie rzeczy są pewne na tym świecie, ta pierwsza właśnie, i druga - że umrzemy. -Georges Bataille
nie-jesteśmy-wszystkim-i-naprawdę-tylko-dwie-rzeczy-są-pewne-na-tym-świecie-pierwsza-właśnie-i-druga-że-umrzemy
Człowiek ma dwie natury: jedną własną, drugą przypisaną mu przez żonę. -Albert Camus
człowiek-dwie-natury-jedną-własną-drugą-przypisaną-mu-przez-żonę