Dwu­kierun­ko­wość słów, to agen­tu­ra myśli.


dwu­kierun­ko­wość-słów-to agen­­ra-myśli
dr tawian stambuładwu­kierun­ko­wośćsłówto agen­tu­ramyślidwu­kierun­ko­wość słówto agen­tu­ra myśli

I słów nie było I niepojęta tkli­wość złączyła nam dłonie...Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą Im mniej słów, tym więcej myśli.Afo­rys­ty­ka to rzeźbienie słów w mar­murze myśli.Ludzie używają słów tyl­ko po to, by uk­ryć swe myśli.