Dyktatura jest najpełniejszą postacią zazdrości.


dyktatura-jest-najpełniejszą-postacią-zazdroś
curzio malapartedyktaturajestnajpełniejsząpostaciązazdrościdyktatura jestjest najpełniejsząnajpełniejszą postaciąpostacią zazdrościdyktatura jest najpełniejsząjest najpełniejszą postaciąnajpełniejszą postacią zazdrościdyktatura jest najpełniejszą postaciąjest najpełniejszą postacią zazdrościdyktatura jest najpełniejszą postacią zazdrości

Najpełniejsza wdzięku jest nieśmiałość.Kościół jest jedyną dyktaturą, która z powodzeniem utrzymuje się przez stulecia.W piekle diabeł jest postacią pozytywną.Być może tęsknota jest jedyną stabilną postacią szczęścia.Szczęście jest osobliwą postacią, którą rozpoznaje się tylko w negatywie.Właśnie poznałam wspaniałego mężczyznę! Jest postacią fikcyjną, ale przecież nikt nie jest doskonały.