Dyplomacja jest strategią cywilów.


dyplomacja-jest-strategią-cywilów
henri rene albert guy de maupassantdyplomacjajeststrategiącywilówdyplomacja jestjest strategiąstrategią cywilówdyplomacja jest strategiąjest strategią cywilówdyplomacja jest strategią cywilów

Dyp­lo­mac­ja jest stra­tegią cywilów.Apostolstwo nie jest dyplomacją i kuglarstwem, i kabalistyką, ale proroctwem szczerym.Dyplomacja to umiejętność mówienia komuś, że jest kretynem, w taki sposób, by odebrał to jako komplement.Oto co możesz nazwać strategią. Najpierw patrzysz na rynek co sie sprzedaje i badasz jaki wizerunek jest potrzebny.Intryga to dyplomacja gburów.Strategia wojny polega na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń.