Dyplomacja to sztuka głaskania psa tak długo, aż gotów będzie ubrać kaganiec.


dyplomacja-to-sztuka-głaskania-psa-tak-długo-aż-gotów-będzie-ubrać-kaganiec
fletcher knebeldyplomacjatosztukagłaskaniapsatakdługogotówbędzieubraćkaganiecsztuka głaskaniagłaskania psapsa taktak długoaż gotówgotów będziebędzie ubraćubrać kaganiecdyplomacja to sztukasztuka głaskania psagłaskania psa takpsa tak długoaż gotów będziegotów będzie ubraćbędzie ubrać kaganiecdyplomacja to sztuka głaskaniasztuka głaskania psa takgłaskania psa tak długoaż gotów będzie ubraćgotów będzie ubrać kaganiecdyplomacja to sztuka głaskania psasztuka głaskania psa tak długoaż gotów będzie ubrać kaganiec

Jak długo is­tnieje życie, tak długo is­tnieć będzie nadzieja. -Teokryt
jak-długo-is­tnieje-życie-tak-długo-is­tnieć-będzie-nadzieja
Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia]  -Ryder
gotów-marzyć-gotów-spełniać-marze­nia-gotów-żyć-i um­rzeć-spełnionym-przep­raszam-za powtórzenia 
Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić. -Guntner Philipp
lenistwo-to-sztuka-tak-długo-nic-nie-robić-aż-minie-niebezpieczeństwo-gdzie-trzeba-by-coś-zrobić
Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał, i kota, który będzie go ignorował. -Bruce Derek
aby-mieć-właściwe-spojrzenie-na-własną-pozycję-w-życiu-człowiek-powinien-posiadać-psa-który-będzie-go-uwielbiał-i-kota-który-będzie-go
Sztuka trwa długo, życie krótko. -Anonim
sztuka-trwa-długo-życie-krótko
Włączyłam przy­cisk - uśmiech i po­zytyw­ne myśle­nie, lecz jak długo tak będzie te­go nikt nie wie. -AnDree
włączyłam-przy­cisk- uśmiech-i po­zytyw­ne-myś­nie-lecz-jak długo-tak-będzie-te­go-nikt-nie wie