Dyplomacja to umiejętność mówienia komuś, że jest kretynem, w taki sposób, by odebrał to jako komplement.


dyplomacja-to-umiejętność-mówienia-komuś-że-jest-kretynem-w-taki-sposób-by-odebrał-to-jako-komplement
anonimdyplomacjatoumiejętnośćmówieniakomuśżejestkretynemtakisposóbbyodebrałjakokomplementumiejętność mówieniamówienia komuśże jestjest kretynemw takitaki sposóbby odebrałjako komplementdyplomacja to umiejętnośćumiejętność mówienia komuśże jest kretynemw taki sposóbodebrał to jakodyplomacja to umiejętność mówieniaby odebrał to jakoodebrał to jako komplementdyplomacja to umiejętność mówienia komuśby odebrał to jako komplement

Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy.Ludzie, łącząc się między sobą, narzucają sobie taki czy inny sposób bycia, mówienia, działania; i każdy zniekształca innych, będąc zarazem przez nich zniekształcany. To wszystko dokonywa się poprzez Formę.Tylko piękne kobiety jako komplement traktują pochwałę ich umysłu.Pi­sanie to sposób mówienia na palcach.I nawet jeżeli nasi premierzy czy prezydenci bywają błaznami, nie powinniśmy się śmiać z nich zbyt głośno. Jest taki dowcip braci Marx: Ten człowiek wygląda jak skorumpowany kretyn i zachowuje się jak skorumpowany kretyn – ale to nie powinno nikogo mylić. On naprawdę jest skorumpowanym kretynem. To samo można powiedzieć o teflonowych politykach-klaunach: mimo że [...]Cierpienie jest rzeczywistością straszną i czymś nieznośnym jest taki optymizm, który zło definiuje a priori jako mniejsze dobro.