Dzi­siej­sze dziec­ko, które oszu­kuje, to to, w które wczo­raj nie wierzyliśmy.


dzi­siej­sze-dziec­ko-które-oszu­kuje-to to-w które-wczo­raj-nie wierzyliśmy
ronald russelldzi­siej­szedziec­koktóreoszu­kujeto tow którewczo­rajnie wierzyliśmydzi­siej­sze dziec­koktóre oszu­kujew które wczo­rajwczo­raj nie wierzyliśmyw które wczo­raj nie wierzyliśmy

Dzi­siej­sze za­kocha­ne dziec­ko, to to, które wczo­raj pieściliśmy.Dzi­siej­sze ok­rutne dziec­ko, to to, które wczo­raj biliśmy.Dzi­siej­sze mądre dziec­ko, to to, które wczo­raj wychowaliśmy.Dzi­siej­sze nieśmiałe dziec­ko, to to, z które­go wczo­raj się śmialiśmy.Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy.Dzi­siej­sze roz­trop­ne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj do­dawa­liśmy otuchy.