Dzięki miłości jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć.


dzięki-miłoś-jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
gottfried kellerdziękimiłościjedendzieńmożebyćperłąwiekcałynicnieznaczyćdzięki miłościmiłości jedenjeden dzieńdzień możemoże byćbyć perłąwiek całycały możemoże nicnic nienie znaczyćdzięki miłości jedenmiłości jeden dzieńjeden dzień możedzień może byćmoże być perłąa wiek caływiek cały możecały może nicmoże nic nienic nie znaczyćdzięki miłości jeden dzieńmiłości jeden dzień możejeden dzień może byćdzień może być perłąa wiek cały możewiek cały może niccały może nic niemoże nic nie znaczyćdzięki miłości jeden dzień możemiłości jeden dzień może byćjeden dzień może być perłąa wiek cały może nicwiek cały może nic niecały może nic nie znaczyć

Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyćJeden dzień może być perłą a wiek cały nic nie znaczyć.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego - Ile trwa nadzieja? - Nie wiem. Może dzień, dwa, tydzień, miesiąc, a może i cały rok. - A co z wiecznością? Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza.Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia.