Dzięki miłości jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć.


dzięki-miłoś-jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
gottfried kellerdziękimiłościjedendzieńmożebyćperłąwiekcałynicnieznaczyćdzięki miłościmiłości jedenjeden dzieńdzień możemoże byćbyć perłąwiek całycały możemoże nicnic nienie znaczyćdzięki miłości jedenmiłości jeden dzieńjeden dzień możedzień może byćmoże być perłąa wiek caływiek cały możecały może nicmoże nic nienic nie znaczyćdzięki miłości jeden dzieńmiłości jeden dzień możejeden dzień może byćdzień może być perłąa wiek cały możewiek cały może niccały może nic niemoże nic nie znaczyćdzięki miłości jeden dzień możemiłości jeden dzień może byćjeden dzień może być perłąa wiek cały może nicwiek cały może nic niecały może nic nie znaczyć

Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć -Gottfried Keller
jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
Jeden dzień może być perłą a wiek cały nic nie znaczyć. -Gottfried Keller
jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-nic-nie-znaczyć
- Ile trwa nadzieja? - Nie wiem. Może dzień, dwa, tydzień, miesiąc, a może i cały rok. - A co z wiecznością?  -opuszczona
 ile-trwa-nadzieja-nie-wiem-może dzień-dwa-tydzień-miesiąc-a może-i cały-rok-a co z wiecznośą 
Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza. -Lew Tołstoj
Żadna-cnota-nie-może-istnieć-bez-miłoś-bez-miłoś-nie-może-być-i-dobra-to-że-nie-kochasz-nie-znaczy-że-nie-w-tobie-miłoś-lecz-że-jest
Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska
dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia