Dzięki osobliwej tajemnicy serca ukochana kobieta udziela więcej czaru niż go sama posiada.


dzięki-osobliwej-tajemnicy-serca-ukochana-kobieta-udziela-więcej-czaru-ż-go-sama-posiada
stendhaldziękiosobliwejtajemnicysercaukochanakobietaudzielawięcejczaruniżgosamaposiadadzięki osobliwejosobliwej tajemnicytajemnicy sercaserca ukochanaukochana kobietakobieta udzielaudziela więcejwięcej czaruczaru niżniż gogo samasama posiadadzięki osobliwej tajemnicyosobliwej tajemnicy sercatajemnicy serca ukochanaserca ukochana kobietaukochana kobieta udzielakobieta udziela więcejudziela więcej czaruwięcej czaru niżczaru niż goniż go samago sama posiadadzięki osobliwej tajemnicy sercaosobliwej tajemnicy serca ukochanatajemnicy serca ukochana kobietaserca ukochana kobieta udzielaukochana kobieta udziela więcejkobieta udziela więcej czaruudziela więcej czaru niżwięcej czaru niż goczaru niż go samaniż go sama posiadadzięki osobliwej tajemnicy serca ukochanaosobliwej tajemnicy serca ukochana kobietatajemnicy serca ukochana kobieta udzielaserca ukochana kobieta udziela więcejukochana kobieta udziela więcej czarukobieta udziela więcej czaru niżudziela więcej czaru niż gowięcej czaru niż go samaczaru niż go sama posiada

Dzięki osobliwej tajemnicy serca ukochana kobieta udziela więcej czaru, niż go sama posiada. -Stendhal
dzięki-osobliwej-tajemnicy-serca-ukochana-kobieta-udziela-więcej-czaru-ż-go-sama-posiada
Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki. -Adolf Dygasiński
publiczność-czytająca-romanse-jest-zmienna-jak-kobieta-kobiety-szukają-w-książ-tajemnicy-swego-serca-i-tajemnicy-swej-rywalki
Cóż za prawdą świadczy bardziej niż to, że błąd ma więcej czaru? -Leopold Staff
cóż-za-prawdą-świadczy-bardziej-ż-to-że-błąd-więcej-czaru
W królestwie, gdzie więcej się zyskuje dzięki pochlebstwom niż dzięki wykonywaniu swych obowiązków - wszystko przepadło. -Montesquieu
w-królestwie-gdzie-więcej-ę-zyskuje-dzięki-pochlebstwom-ż-dzięki-wykonywaniu-swych-obowiązków-wszystko-przepadło
Kobieta istnieje tylko dzięki świeżości serca. -Maria Kalergi
kobieta-istnieje-tylko-dzięki-świeżoś-serca
Miłość po­win­na opierać się bar­dziej na czy­nach niż na słowach. Miłość po­lega na obopólnym udziela­niu so­bie te­go, co się posiada. -Ignacy Loyola
miłość-po­win­na-opierać ę-bar­dziej-na czy­nach-ż-na słowach-miłość po­lega-na obopólnym-udziela­niu-so­bie-te­go-co ę