Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę - wielkie upadają.


dzięki-zgodzie-łe-rzeczy-rosną-przez-niezgodę-wielkie-upadają
salustiuszdziękizgodziemałerzeczyrosnąprzezniezgodęwielkieupadajądzięki zgodziezgodzie małemałe rzeczyrzeczy rosnąprzez niezgodęniezgodęwielkiewielkie upadajądzięki zgodzie małezgodzie małe rzeczymałe rzeczy rosnąprzez niezgodęwielkie upadajądzięki zgodzie małe rzeczyzgodzie małe rzeczy rosnądzięki zgodzie małe rzeczy rosną

Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie.Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.Prawa są jak sieć pajęcza, w której więzną małe muchy, ale przez którą przebijają się wielkie.Jedni przez grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe zło wielkie dobro zepsuje.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe złe wielkie dobro zepsuje.