dziś kiedy chcesz podążać z inną, pa­miętaj, że nie tyl­ko ja byłam winną, 


dziś-kiedy-chcesz-podążać-z inną-pa­miętaj-że nie tyl­ko-ja byłam-winną 
psycholożkadziśkiedychceszpodążaćz innąpa­miętajże nie tyl­koja byłamwinną dziś kiedykiedy chceszchcesz podążaćpodążać z innąże nie tyl­ko ja byłamdziś kiedy chceszkiedy chcesz podążaćchcesz podążać z innądziś kiedy chcesz podążaćkiedy chcesz podążać z innądziś kiedy chcesz podążać z inną

Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. -Anthony Robbins
sukces-jest-robieniem-tego-co-chcesz-robić-kiedy-chcesz-gdzie-chceszz-kim-chcesz-i-tak-długo-jak-tylko-chcesz