Dziś mężczyzna uchodzi już za dżentelmena, kiedy wyjmuje papierosa z ust, zanim pocałuje kobietę.


dziś-mężczyzna-uchodzi-już-za-dżentelmena-kiedy-wyjmuje-papierosa-z-ust-zanim-pocałuje-kobietę
barbra streisanddziśmężczyznauchodzijużzadżentelmenakiedywyjmujepapierosaustzanimpocałujekobietędziś mężczyznamężczyzna uchodziuchodzi jużjuż zaza dżentelmenakiedy wyjmujewyjmuje papierosapapierosa zz ustzanim pocałujepocałuje kobietędziś mężczyzna uchodzimężczyzna uchodzi jużuchodzi już zajuż za dżentelmenakiedy wyjmuje papierosawyjmuje papierosa zpapierosa z ustzanim pocałuje kobietędziś mężczyzna uchodzi jużmężczyzna uchodzi już zauchodzi już za dżentelmenakiedy wyjmuje papierosa zwyjmuje papierosa z ustdziś mężczyzna uchodzi już zamężczyzna uchodzi już za dżentelmenakiedy wyjmuje papierosa z ust

Dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, za­nim po­całuje kobietę.Gdy mężczyzna zdobywa kobietę, wtedy jest już zdobyty.Dawniej podania przekazywano z ust do ust - dziś z biurka na biurko.Gdy mężczyzna prosi dziś o rękę kobiety, to znaczy, że resztę miał już wcześniej.A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cukier czuję.A kiedy cię pocałuję, Trzy dni w gębie cu­kier czuję.