Dziś miłość jest - tyl­ko miłością, wróćmy do czasów gdy miłość była - aż miłością.


dziś-miłość-jest - tyl­ko-miłośą-wróćmy-do czasów-gdy-miłość-była- aż miłośą
nicoledziśmiłośćjest  tyl­komiłościąwróćmydo czasówgdybyła aż miłościądziś miłośćwróćmy do czasówdo czasów gdygdy miłośćmiłość byławróćmy do czasów gdydo czasów gdy miłośćgdy miłość byławróćmy do czasów gdy miłośćdo czasów gdy miłość byławróćmy do czasów gdy miłość była

Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień...Długi spłaca się pieniędzmi, a miłość czym? Miłość tyl­ko miłością bo jest war­ta ty­le ile kosztuje Miłość nie jest prostą rzeczą, ale bez niej nie można żyć. Pra­wie wszys­tko na świecie da się wytłumaczyć miłością. To naj­większy po­mysł wszys­tkich czasów.Słowa Gdy tylko miłość między nami jest czymś uzgodnionym, pewnym, stygnie jak na twardo, przestaje być miłością.Chciałem miłości, a miłość mnie nie chciała, a po­dob­no jest miłością, kto­kol­wiek. Nie tracę wiary, bo miłość to al­bo za mało, al­bo już wszystko.