Dziś o 11 rano skończyła się wojna, najokrutniejsza, najstraszniejsza z wojen, jakich doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, iż wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka skończyła się też epoka wojen.


dziś-o-11-rano-skończyła-ę-wojna-najokrutniejsza-najstraszniejsza-z-wojen-jakich-doświadczyła-ludzkość-mam-nadzieję-iż-wolno-nam
george david lloyddziś11ranoskończyłasięwojnanajokrutniejszanajstraszniejszawojenjakichdoświadczyłaludzkośćmamnadziejęwolnonampowiedziećżetegohistorycznegoporankateżepokawojendziś o11 ranorano skończyłaskończyła sięsię wojnanajstraszniejsza zz wojenjakich doświadczyładoświadczyła ludzkośćmam nadziejęiż wolnowolno namnam powiedziećże tegotego historycznegohistorycznego porankaporanka skończyłaskończyła sięsię teżteż epokaepoka wojendziś o 11o 11 rano11 rano skończyłarano skończyła sięskończyła się wojnanajstraszniejsza z wojenjakich doświadczyła ludzkośćiż wolno namwolno nam powiedziećże tego historycznegotego historycznego porankahistorycznego poranka skończyłaporanka skończyła sięskończyła się teżsię też epokateż epoka wojen

-Skończyła się wojna. -Kto wygrał? -Nikt. -To kto przegrał? -Ludzie.Unikać wojen - kanału wszelkich nieprawości.Mieć pięć dzieci Pa­tolo­gia !  Po­wie­działa jed­na pa­ni To jak bieda i cho­roby Nieświado­mość Głupiej ma­my Gdy skończyła Tuż przy wyjściu oz­najmiła -Że na spa­cerze Z pu­pila­mi czy­li psa­mi Jeszcze dziś nie była Wolno ci inaczej myśleć niż twoja epoka, ale nie wolno ci ubierać się inaczej.Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną.... dzieje pełne są wojen religijnych, ale jeśli dobrze zważyć, nie różność religii wydała te wojny, ale duch nietolerancji, ożywiający wiarę, która uważała się za panując.