dziś-w no­cy-­­-płaczą-donguralesko 
gieenkadziśw no­cysa­mot­nipłacządonguralesko dziś w no­cyw no­cy sa­mot­nisa­mot­ni płacządziś w no­cy sa­mot­niw no­cy sa­mot­ni płacządziś w no­cy sa­mot­ni płaczą

Oczy płaczą dziś Łzy lecą mi po twarzy Uśmiech odleciał 19.03.2015. றiℓℓ...Dzieci płaczą gdy są małe. Gdy dorosną - płaczą rodzice.Gdy jest smut­no, płaczą dzieci. Gdy jest żałoba, płaczą dorośli.Pus­te ok­no na poddaszu kiedyś tętniące życiem uśmie­chem słońca malowane dziś skrzy­piące bólem sta­re okiennice w kącie przysłaniają sa­mot­ność ... 7.05.2016 Malusia_035  Na­wet człowiek sa­mot­ny nie mógłby się czuć sa­mot­nym bez tła, które tworzą in­ni ludzie.Rodzisz się sa­mot­ny i sa­mot­ny umierasz...