dziś-zro­bię-więcej-ż-wczo­raj-bo to wpłynie-na mo­-jutro 
paulo86dziśzro­bięwięcejniżwczo­rajbo to wpłyniena mo­jejutro dziś zro­bięzro­bię więcejwięcej niżniż wczo­rajbo to wpłynie na mo­jedziś zro­bię więcejzro­bię więcej niżwięcej niż wczo­rajdziś zro­bię więcej niżzro­bię więcej niż wczo­rajdziś zro­bię więcej niż wczo­raj

Wczo­raj to już historia... Jut­ro to wiel­ka tajemnica... A dziś? Dziś to dar losu... _______________________________ usłyszane  -daru
wczo­raj-to już-historia-jut­ro-to wiel­ka-tajemnica-a-dziś-dziś-to dar-losu-usłyszane 
A dziś Cię kocham o całe wczo­raj mocniej. -Lolita Pille
a dziś-cię-kocham-o całe-wczo­raj-mocniej