Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu.


działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
henri bergsondziałaćjak człowiekmyślącymyślećczynudziałać jak człowiekjak człowiek myślącymyśleć jak człowiekjak człowiek czynudziałać jak człowiek myślącymyśleć jak człowiek czynu

Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel. -Henri Bergson
myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel
Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia. -Henryk Elzenberg
nie-nic-piękniejszego-jak-człowiek-czynu-zdolny-do-myślenia-i-czucia
Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie. -Johann Wolfgang Goethe
myść-jest-łatwo-działać-trudno-działać-zgodnie-ze-swymi-myślami-jest-rzeczą-najtrudniejszą-w-świecie
Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu. -Pablo Picasso
nie-co-naśladować-życia-trzeba-działać-jak-ono-działać-przeciwko-niemu
Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba. -Bertold Brecht
człowiek-myślący-nie-zużywa-nigdy-więcej-światła-chleba-i-myśli-ż-trzeba