Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpacz.


działanie-jest-najlepszym-lekarstwem-na-rozpacz
joan baezdziałaniejestnajlepszymlekarstwemnarozpaczdziałanie jestjest najlepszymnajlepszym lekarstwemlekarstwem nana rozpaczdziałanie jest najlepszymjest najlepszym lekarstwemnajlepszym lekarstwem nalekarstwem na rozpaczdziałanie jest najlepszym lekarstwemjest najlepszym lekarstwem nanajlepszym lekarstwem na rozpaczdziałanie jest najlepszym lekarstwem najest najlepszym lekarstwem na rozpacz

Najlepszym antidotum na rozpacz jest działanie.Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.Najlepszym lekarstwem i pocieszeniem chorego jest wyśmiać jego chorobę.Najlepszym lekarstwem na reumatyzm jest odprawiać modły dziękczynne, że nie jest to podagra.Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!