Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury.


dzieło-sztuki-stoi-wyżej-ż-dzieło-natury
fryderyk hegeldziełosztukistoiwyżejniżdziełonaturydzieło sztukisztuki stoistoi wyżejwyżej niżniż dziełodzieło naturydzieło sztuki stoisztuki stoi wyżejstoi wyżej niżwyżej niż dziełoniż dzieło naturydzieło sztuki stoi wyżejsztuki stoi wyżej niżstoi wyżej niż dziełowyżej niż dzieło naturydzieło sztuki stoi wyżej niższtuki stoi wyżej niż dziełostoi wyżej niż dzieło natury

Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury.Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak! To nie namiętność niszczy dzieło sztuki, to chęć dowiedzenia.Dzieło sztuki jest odbiciem świata oglądanym przez temperament.Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości.Życie jest absurdalne, nieskończone, alogiczne, gwałtowne i przejmujące; dzieło sztuki przeciwnie: grzeczne, skończone, zamknięte, racjonalne, gładkie i zniewieściałe.