Dzieło zrobione dla ludzi znajdzie zawsze ludzi, którzy potrafią je ocenić.


dzieło-zrobione-dla-ludzi-znajdzie-zawsze-ludzi-którzy-potrafią-ocenić
eugene delacroixdziełozrobionedlaludziznajdziezawszeludziktórzypotrafiąocenićdzieło zrobionezrobione dladla ludziludzi znajdzieznajdzie zawszezawsze ludziktórzy potrafiąpotrafią jeje ocenićdzieło zrobione dlazrobione dla ludzidla ludzi znajdzieludzi znajdzie zawszeznajdzie zawsze ludziktórzy potrafią jepotrafią je ocenićdzieło zrobione dla ludzizrobione dla ludzi znajdziedla ludzi znajdzie zawszeludzi znajdzie zawsze ludziktórzy potrafią je ocenićdzieło zrobione dla ludzi znajdziezrobione dla ludzi znajdzie zawszedla ludzi znajdzie zawsze ludzi

Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Spo­tykam ludzi na uli­cy... Ludzi za który­mi kiedyś pew­nie po­leciałabym w ogień. Ludzi którzy kiedyś by­li dla mnie wszys­tkim i niczym. Ludzi których kiedyś kochałam, lu­biłam, wiel­biłam... niena­widziłam.A te­raz....te­raz na­wet się za ni­mi nie oglądam... Są dla mnie jak zim­ny je­sien­ny wiatr. Obojętni.Potrafimy być zawsze mili dla ludzi, którzy nas zupełnie nie obchodzą.Wykształcenie tworzy masy ludzi, którzy potrafią wprawdzie czytać, ale nie są w stanie wybrać rzeczy godnych przeczytania.Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno.Telewizja ogłupia ludzi kulturalnych i ukulturalnia ludzi, którzy prowadzą ogłupiający tryb życia.