Dzień bez uśmiechu to dzień spisany na straty


dzień-bez-uśmiechu-to-dzień-spisany-na-straty
phil bosmansdzieńbezuśmiechutodzieńspisanynastratydzień bezbez uśmiechudzień spisanyspisany nana stratydzień bez uśmiechuuśmiechu to dzieńdzień spisany naspisany na stratybez uśmiechu to dzieńuśmiechu to dzień spisanydzień spisany na stratydzień bez uśmiechu to dzieńbez uśmiechu to dzień spisanyuśmiechu to dzień spisany na

Stracony dzień - bez uśmiechu. -Wolter
stracony-dzień-bez-uśmiechu
Stra­cony jest każdy dzień bez uśmiechu. -Kornel Makuszyński
stra­cony-jest każdy-dzień-bez-uśmiechu
Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia. -bloodymery
każdy-dzień-to ideal­ny-dzień-by zacząć-spełniać-swo­-marzenia