Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia.


dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
małgorzata stolarskadzieńktóryprzy­nosino­weżyciemożebyćniez­wykłytakjak niez­wykłektóreprzychodzikażde­godniaktóry przy­nosiprzy­nosi no­weno­we życiemoże byćbyć niez­wykłytak jak niez­wykłejak niez­wykłe możemoże byćbyć życiektóre przychodziprzychodzi każde­gokażde­go dniaktóry przy­nosi no­weprzy­nosi no­we życiemoże być niez­wykłytak jak niez­wykłe możejak niez­wykłe może byćmoże być życiektóre przychodzi każde­goprzychodzi każde­go dniaktóry przy­nosi no­we życietak jak niez­wykłe może byćjak niez­wykłe może być życiektóre przychodzi każde­go dniatak jak niez­wykłe może być życie

Zwykły gest może być niez­wykłym czynem. -Bujak Bogusław
zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem