Dzień pow­szed­ni z pow­szed­ni­mi spra­wami. Dzień świąteczny z niemyśle­niem o spra­wach pow­szed­nich... Czy to jeszcze nasz wybór, czy może już brak wyboru? 


dzień-pow­szed­-z pow­szed­­mi-spra­wami-dzień świąteczny-z niemyś­niem-o spra­wach-pow­szed­nich-czy to jeszcze-nasz-wybór
maverick123dzieńpow­szed­niz pow­szed­ni­mispra­wamidzień świątecznyz niemyśle­niemo spra­wachpow­szed­nichczy to jeszczenaszwybórczymożejużbrakwyboru dzień pow­szed­nipow­szed­ni z pow­szed­ni­miz pow­szed­ni­mi spra­wamidzień świąteczny z niemyśle­niemz niemyśle­niem o spra­wacho spra­wach pow­szed­nichpow­szed­nich czy to jeszczeczy to jeszcze nasznasz wybórczy możemoże jużjuż brakdzień pow­szed­ni z pow­szed­ni­mipow­szed­ni z pow­szed­ni­mi spra­wamidzień świąteczny z niemyśle­niem o spra­wachz niemyśle­niem o spra­wach pow­szed­nicho spra­wach pow­szed­nich czy to jeszczepow­szed­nich czy to jeszcze naszczy to jeszcze nasz wybórczy może jużmoże już brak

W krop­lach dni pow­szed­nich, tak sa­mo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć. -Maria Dąbrowska
w krop­lach-dni-pow­szed­nich-tak-­mo-jak i w morzu-całe-niebo-można-zobaczyć
Ko­lory tęczy sym­bo­lizują życie, a gdy jej nie ma nad­chodzi sza­ra codzien­ność dnia pow­szed­niego ... -odmienna37.!
ko­lory-tęczy-sym­bo­lizują-życie-a gdy-jej-nie  nad­chodzi-sza­ra-codzien­ność-dnia-pow­szed­niego
Te­go imię za życia wy­pisa­ne jest w niebie, ko­mu chle­bem pow­szed­nim jest ofiara z siebie. -Ignacy Krasicki
te­go-imię-za życia-wy­pisa­ne-jest w niebie-ko­mu-chle­bem-pow­szed­nim-jest ofiara-z siebie
Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!
codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej