Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bohaterstwem na raty.


dzień-powszedni-większoś-ludzi-jest-cichym-bohaterstwem-na-raty
anna magnanidzieńpowszedniwiększościludzijestcichymbohaterstwemnaratydzień powszednipowszedni większościwiększości ludziludzi jestjest cichymcichym bohaterstwembohaterstwem nana ratydzień powszedni większościpowszedni większości ludziwiększości ludzi jestludzi jest cichymjest cichym bohaterstwemcichym bohaterstwem nabohaterstwem na ratydzień powszedni większości ludzipowszedni większości ludzi jestwiększości ludzi jest cichymludzi jest cichym bohaterstwemjest cichym bohaterstwem nacichym bohaterstwem na ratydzień powszedni większości ludzi jestpowszedni większości ludzi jest cichymwiększości ludzi jest cichym bohaterstwemludzi jest cichym bohaterstwem najest cichym bohaterstwem na raty

Czasem człowiek ma dzień powszedni od święta.Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary.Drobne podłości pokrywają dzień powszedni tak, jak liście okrywają drzewa.Miłość spłaca się na raty. Bieda w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia.Miłość spłaca się na raty. Kłopot w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia.Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich.