Dziec­ko nie po­win­no być nig­dy ka­rane przez tych, których nie kocha.


dziec­ko-nie po­win­no-być-nig­dy-ka­rane-przez-tych-których-nie kocha
john lockedziec­konie po­win­nobyćnig­dyka­raneprzeztychktórychnie kochadziec­ko nie po­win­nonie po­win­no byćbyć nig­dynig­dy ka­raneka­rane przezprzez tychktórych nie kochadziec­ko nie po­win­no byćnie po­win­no być nig­dybyć nig­dy ka­ranenig­dy ka­rane przezka­rane przez tychdziec­ko nie po­win­no być nig­dynie po­win­no być nig­dy ka­ranebyć nig­dy ka­rane przeznig­dy ka­rane przez tychdziec­ko nie po­win­no być nig­dy ka­ranenie po­win­no być nig­dy ka­rane przezbyć nig­dy ka­rane przez tych

Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha. -John Locke
dziecko-nie-powinno-być-nigdy-karane-przez-tych-których-nie-kocha
Na­leży zaw­sze być za­kocha­nym - to powód dla które­go nig­dy nie po­win­no się brać ślubu. -Magdalena Samozwaniec
na­ży-zaw­sze-być-za­kocha­nym- to powód-dla-które­go-nig­dy-nie po­win­no ę-brać-ślubu
`I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo. -bluecaffe
`i nieważne-jak bar­dzo-ko­goś-kocha­my-to nig­dy-nie wys­tar­czy-żeby-być-pew­nym-że  oso­ba-kocha-nas-tak-samo