Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem.


dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem
hipolit tainedziec­korządziko­bietąko­bietamężczyznąa on do­pieroświatemdziec­ko rządzirządzi ko­bietąko­bieta mężczyznąa on do­piero światemdziec­ko rządzi ko­bietą

Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym. -Brigitte Bardot
ko­bieta-po­win­na-zaw­sze-po­zos­ć-ko­bietąale-nie mu­a-mężczyz­na-który-nie jest mężczyznąjest-już-niczym
Ko­bieta bar­dziej kocha dziec­ko niż męża. Bo dziec­ko jest na pew­no jej, a mąż nie zawsze. -Józef Jotem
ko­bieta-bar­dziej-kocha-dziec­ko-ż-męża-bo dziec­ko-jest na pew­no-jej-a mąż-nie zawsze
Dziecko rządzi kobietą, kobieta mężczyzną, a on dopiero światem. -Hipolit Taine
dziecko-rządzi-kobietą-kobieta-mężczyzną-a-on-dopiero-światem
Ko­bieta spo­koj­na, to ko­bieta zaspokojona. -RedRose
ko­bieta-spo­koj­na-to ko­bieta-zaspokojona