Dziec­ko to człowiek dos­ko­nały, dopóki do­rośli nie położą na nim swoich łap.


dziec­ko-to człowiek-­ko­nały-dopóki-do­rośli-nie położą-na nim-swoich-łap
john irvingdziec­koto człowiekdos­ko­nałydopókido­roślinie położąna nimswoichłapdziec­ko to człowiekto człowiek dos­ko­nałydopóki do­roślido­rośli nie położąnie położą na nimna nim swoichswoich łapdziec­ko to człowiek dos­ko­nałydopóki do­rośli nie położądo­rośli nie położą na nimnie położą na nim swoichna nim swoich łapdopóki do­rośli nie położą na nimdo­rośli nie położą na nim swoichnie położą na nim swoich łapdopóki do­rośli nie położą na nim swoichdo­rośli nie położą na nim swoich łap

Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałość. Świat nie jest dos­ko­nały. I dla­tego jest piękny. -Hiromu Arakawa
nie-is­tnieje-coś-­kiego-jak ­ko­nałość-Świat nie jest ­ko­nały-i dla­tego-jest piękny
(...) dopóki człowiek pot­ra­fi się śmiać sam do siebie, dopóty jest z nim wszys­tko w porządku. -Krystyna Siesicka
dopóki-człowiek-pot­ra­fi ę-śmiać-sam-do siebie-dopóty-jest z nim-wszys­tko-w porządku
Życie jest jak ka­wa dla sma­koszy; na je­go dos­ko­nały smak mu­si się składać nut­ka goryczy. -jatoja
Życie-jest jak ka­wa-dla-sma­koszy-na ­go-­ko­nały-smak-mu­ ę-składać-nut­ka-goryczy