Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto.


dzieciństwo-jest-jak-zatarte-oblicze-na-złotej-monecie-która-dźwięczy-czysto
tadeusz różewiczdzieciństwojestjakzatarteobliczenazłotejmoneciektóradźwięczyczystodzieciństwo jestjest jakjak zatartezatarte obliczeoblicze nana złotejzłotej moneciektóra dźwięczydźwięczy czystodzieciństwo jest jakjest jak zatartejak zatarte obliczezatarte oblicze naoblicze na złotejna złotej moneciektóra dźwięczy czystodzieciństwo jest jak zatartejest jak zatarte obliczejak zatarte oblicze nazatarte oblicze na złotejoblicze na złotej moneciedzieciństwo jest jak zatarte obliczejest jak zatarte oblicze najak zatarte oblicze na złotejzatarte oblicze na złotej monecie

Nie istnieją żadne działania czysto intelektualne, ani żadne działania czysto uczuciowe. Zawsze i wszędzie w zachowaniach związanych z przedmiotami czy osobami uczestniczą oba elementy. Ponieważ każdy z nich zakłada drugi. Miłość zakłada zrozumienie.Py­tasz młode dziecię: - Któż to jest, powiecie? Wiesz co zrobił? Ko­go pobił? - Nie, ale jest na monecie! W złotej klat­ce pręty tak sa­mo gru­be jak w każdej innej. Z cyk­lu po­wieści Szczęście jest jak lekkomyślna dziewczyna, która ci w oczy popatrzy, da całusa i leci dalej; nieszczęście jest jak poważna kobieta, która spokojnie siada przy twym łóżku i - żyje.Dzieciństwo jest snem rozumu.przeżyć jeszcze raz mieć dwadzieścia lat pachnący bu­kiet marzeń w ramionach słyszysz głos tęskno­ty jak stru­na dźwięczy do lat szalonych kiedyś ty i ty wspomnisz Cris 23.06.2016r.