Dzieciństwo pełne miłości pozwala przeżyć połowę życia w tym zimnym świecie.


dzieciństwo-pełne-miłoś-pozwala-przeżyć-połowę-życia-w-tym-zimnym-świecie
jean pauldzieciństwopełnemiłościpozwalaprzeżyćpołowężyciatymzimnymświeciedzieciństwo pełnepełne miłościmiłości pozwalapozwala przeżyćprzeżyć połowępołowę życiażycia ww tymtym zimnymzimnym świeciedzieciństwo pełne miłościpełne miłości pozwalamiłości pozwala przeżyćpozwala przeżyć połowęprzeżyć połowę życiapołowę życia wżycia w tymw tym zimnymtym zimnym świeciedzieciństwo pełne miłości pozwalapełne miłości pozwala przeżyćmiłości pozwala przeżyć połowępozwala przeżyć połowę życiaprzeżyć połowę życia wpołowę życia w tymżycia w tym zimnymw tym zimnym świeciedzieciństwo pełne miłości pozwala przeżyćpełne miłości pozwala przeżyć połowęmiłości pozwala przeżyć połowę życiapozwala przeżyć połowę życia wprzeżyć połowę życia w tympołowę życia w tym zimnymżycia w tym zimnym świecie

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać.Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości.Nie bój się życia. Uwierz, że to życie jest war­te te­go, aby je przeżyć, a two­ja wiara cię w tym umocni.Pier­wszą połowę życia niszczą nam rodzi­ce, drugą dzieci.Śmiałość kobiety, która upiera się przy swej miłości, jest jedyną rzeczą godną największego podziwu na tym świecie.Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia.