Dzieci ma­ja ty­le bez­gra­niczne­go zaufa­nia, bez­tros­ki i pot­ra­fią cie­szyć się z każdej naj­mniej­szej chwili.... Nies­te­ty gdy do­ras­ta­my to wszys­tko przemija.....


dzieci-­ja-ty­-bez­gra­niczne­go-zaufa­nia-bez­tros­ki-i pot­ra­fią-cie­szyć ę-z każdej-naj­mniej­szej-chwili-nies­te­ty-gdy
stokrotka123dziecima­jaty­lebez­gra­niczne­gozaufa­niabez­tros­kii pot­ra­fiącie­szyć sięz każdejnaj­mniej­szejchwilinies­te­tygdydo­ras­ta­myto wszys­tkoprzemijadzieci ma­jama­ja ty­lety­le bez­gra­niczne­gobez­gra­niczne­go zaufa­niabez­tros­ki i pot­ra­fiąi pot­ra­fią cie­szyć sięcie­szyć się z każdejz każdej naj­mniej­szejnaj­mniej­szej chwilinies­te­ty gdygdy do­ras­ta­mydo­ras­ta­my to wszys­tkoto wszys­tko przemijadzieci ma­ja ty­lema­ja ty­le bez­gra­niczne­goty­le bez­gra­niczne­go zaufa­niabez­tros­ki i pot­ra­fią cie­szyć sięi pot­ra­fią cie­szyć się z każdejcie­szyć się z każdej naj­mniej­szejz każdej naj­mniej­szej chwilinies­te­ty gdy do­ras­ta­mygdy do­ras­ta­my to wszys­tkodo­ras­ta­my to wszys­tko przemija

Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby. -PróbujPatrzećKolorowo
naj­lep­sze-uczu­cie-na świecie-gdy-czu­jesz ę-pot­rzeb­ny-dla-naj­ważniej­szej-ci osoby