Dzieci bały się go, bo in­ni się go ba­li. Był prze­rażający, bo taką miał reputację.


dzieci-bały ę-go-bo in­ ę-go ba­li-był prze­rażający-bo taką-miał-reputację
m » ian mcewan » marzycieldziecibały sięgobo in­ni sięgo ba­libył prze­rażającybo takąmiałreputacjędzieci bały siębały się gobo in­ni się go ba­libo taką miałmiał reputacjędzieci bały się gobo taką miał reputację

Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale. -Józef Znowicki
byś-nie-był-trapion-troską-nieustanną-nie-żeń-ę-z-panną-byś-nie-był-dręczon-wojną-domową-nie-żeń-ę-z-wdową-a-iżbyś-spokój-miał-w
Śmierć ma dwie pos­ta­cie: po pier­wsze, oz­nacza niebyt. Po dru­gie zaś, oz­nacza prze­rażający ma­terial­ny byt trupa. -Milan Kundera
Śmierć- dwie-pos­­cie-po pier­wsze-oz­nacza-niebyt-po dru­gie-zaś-oz­nacza-prze­rażający-­terial­ny-byt-trupa