Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to.


dzieci-często-bywają-tak-okrutne-w-słowach-jak-dorośli-jedynie-w-myślach-pozwalają-sobie-na-to
ivo andricdzieciczęstobywajątakokrutnesłowachjakdoroślijedyniemyślachpozwalająsobienatodzieci częstoczęsto bywająbywają taktak okrutneokrutne ww słowachjak doroślidorośli jedyniejedynie ww myślachmyślach pozwalająpozwalają sobiesobie nadzieci często bywajączęsto bywają takbywają tak okrutnetak okrutne wokrutne w słowachjak dorośli jedyniedorośli jedynie wjedynie w myślachw myślach pozwalająmyślach pozwalają sobiepozwalają sobie nadzieci często bywają takczęsto bywają tak okrutnebywają tak okrutne wtak okrutne w słowachjak dorośli jedynie wdorośli jedynie w myślachjedynie w myślach pozwalająw myślach pozwalają sobiemyślach pozwalają sobie nadzieci często bywają tak okrutneczęsto bywają tak okrutne wbywają tak okrutne w słowachjak dorośli jedynie w myślachdorośli jedynie w myślach pozwalająjedynie w myślach pozwalają sobiew myślach pozwalają sobie na

Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre. -Michael Jackson
dzieci-tak-jak-i-dorośli-mogą-być-bardzo-okrutne-lub-bardzo-dobre
Nauczyciele często są jak szyby: pozwalają widzieć prawdę, ale dzielą od rzeczywistości. -Khalil Gibran
nauczyciele-często-są-jak-szyby-pozwalają-widzieć-prawdę-ale-dzielą-od-rzeczywistoś
To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach. -Johann Heinrich Pestalozzi
to-jak-bardzo-moje-serce-przywiązane-jest-do-moich-dzieci-jak-ich-radość-staje-ę-moją-radośą-muszą-one-odnajdować-od-rana-do-wieczora-na
Dlaczego dzieci są takie inteligentne, a dorośli przeważnie nie? Widocznie przez chodzenie do szkoły. -Aleksander Dumas
dlaczego-dzieci-są-takie-inteligentne-a-dorośli-przeważnie-nie-widocznie-przez-chodzenie-do-szkoły
Im mniej dorośli będą się wtrącać, tym szybciej dzieci nauczą się postępować właściwie. -Jesper Juul
im-mniej-dorośli-będą-ę-wtrącać-tym-szybciej-dzieci-nauczą-ę-postępować-właściwie