Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne.


dzieci-są-czasem-dobre-czasem-złe-ale-wnuki-są-zawsze-nadzwyczajne
ludwik hirszfelddzieciczasemdobrezłealewnukizawszenadzwyczajnedzieci sąsą czasemczasem dobreczasem złeale wnukiwnuki sąsą zawszezawsze nadzwyczajnedzieci są czasemsą czasem dobreale wnuki sąwnuki są zawszesą zawsze nadzwyczajnedzieci są czasem dobreale wnuki są zawszewnuki są zawsze nadzwyczajneale wnuki są zawsze nadzwyczajne

Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.Dowcip czasem potrzebny, ale rozum zawsze.Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztukąMusimy pogodzić się z tym, że czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników.