Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre.


dzieci-tak-jak-i-dorośli-mogą-być-bardzo-okrutne-lub-bardzo-dobre
michael jacksondziecitakjakdoroślimogąbyćbardzookrutnelubdobretak jakjak ii doroślimogą byćbyć bardzobardzo okrutnelub bardzobardzo dobretak jak ijak i doroślimogą być bardzobyć bardzo okrutnelub bardzo dobretak jak i doroślimogą być bardzo okrutne

Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to.Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Zaloty tak się mają do małżeństwa, jak bardzo dowcipny prolog do bardzo nudnej sztuki.Gdyby narody wiedziały, jak okrutne mogą być ich rządy w imię tak zwanej racji stanu, nie zostawiałyby rządom swoim tyle swobody.Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp.Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp.