Dzieci to urodzeni tmitatorzy, świetnie udający rodziców, z wyjątkiem chwil, kiedy ci próbują nauczyć je dobrych manier.


dzieci-to-urodzeni-tmitatorzy-świetnie-udający-rodziców-z-wyjątkiem-chwil-kiedy-próbują-nauczyć-dobrych-manier
diana blackdziecitourodzenitmitatorzyświetnieudającyrodzicówwyjątkiemchwilkiedypróbująnauczyćdobrychmanierurodzeni tmitatorzyświetnie udającyudający rodzicówz wyjątkiemwyjątkiem chwilkiedy cici próbująpróbują nauczyćnauczyć jeje dobrychdobrych manierdzieci to urodzeniświetnie udający rodzicówz wyjątkiem chwilkiedy ci próbująci próbują nauczyćpróbują nauczyć jenauczyć je dobrychje dobrych manierdzieci to urodzeni tmitatorzykiedy ci próbują nauczyćci próbują nauczyć jepróbują nauczyć je dobrychnauczyć je dobrych manierkiedy ci próbują nauczyć jeci próbują nauczyć je dobrychpróbują nauczyć je dobrych manier

Jednak najlepiej uczy się człowiek dobrych manier, gdy śpi z dystyngowaną kobietą.Kobieta chce być kochana bez powodu, dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego, że ona jest.Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.Dzieci świetnie malują, niestety, zbyt szybko stają się one rodzicami.Postępująca poprawność polityczna: dzieci rujnują gospodarczo rodziców i społeczeństwa. To przez nie w wielu państwach panuje kryzys i bieda. Lekarstwo: do szczęścia ludzkości po trupach dzieci nie narodzonych.Rodzice mają dziś za mało dzieci, dzieci - za mało rodziców, ale wzajemnie mają się zupełnie dosyć.