Dzieci trud­niej oszu­kać niż dorosłych.


dzieci-trud­niej-oszu­kać-ż-dorosłych
m » ian mcewan » marzycieldziecitrud­niejoszu­kaćniżdorosłychdzieci trud­niejtrud­niej oszu­kaćoszu­kać niżniż dorosłychdzieci trud­niej oszu­kaćtrud­niej oszu­kać niżoszu­kać niż dorosłychdzieci trud­niej oszu­kać niżtrud­niej oszu­kać niż dorosłychdzieci trud­niej oszu­kać niż dorosłych

W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć...Wierzę, że wszys­tko dzieje się po coś. Ci, którzy mnie naj­bar­dziej skrzyw­dzi­li, to by­li moi naj­więksi nau­czy­ciele. Ci, którzy mnie oszu­kali, nau­czy­li jak nie być oszu­kiwaną i jak się nie dać oszu­kać po raz dru­gi. I również jak nie krzyw­dzić innych.Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.Dzieci bardziej od dorosłych potrzebują pewności, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.Ma­luje się tyl­ko po to, aby oszu­kać oczy.Trud­niej się oduczyć niż nauczyć