Dzieci zaczynają w końcu myśleć, że Bóg jest kręgowcem w gazowym stanie skupienia.


dzieci-zaczynają-w-końcu-myść-że-bóg-jest-kręgowcem-w-gazowym-stanie-skupienia
albert einsteindziecizaczynająkońcumyślećżebógjestkręgowcemgazowymstanieskupieniadzieci zaczynajązaczynają ww końcukońcu myślećże bógbóg jestjest kręgowcemkręgowcem ww gazowymgazowym staniestanie skupieniadzieci zaczynają wzaczynają w końcuw końcu myślećże bóg jestbóg jest kręgowcemjest kręgowcem wkręgowcem w gazowymw gazowym staniegazowym stanie skupieniadzieci zaczynają w końcuzaczynają w końcu myślećże bóg jest kręgowcembóg jest kręgowcem wjest kręgowcem w gazowymkręgowcem w gazowym staniew gazowym stanie skupieniadzieci zaczynają w końcu myślećże bóg jest kręgowcem wbóg jest kręgowcem w gazowymjest kręgowcem w gazowym staniekręgowcem w gazowym stanie skupienia

Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Bóg po­wie­dział – „Niech się stanie!” I tak też się stało Po­tem stworzył Bóg człowieka I wszys­tko się posrało -Ivo Vuco- Myśleć ciągle o grzechu i śmierci to błąd. Bóg jest życiem. Dlatego dobre jest to, co nas przywraca życiu.Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniająCi, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.Obserwujemy się cztery tygodnie, kochamy się cztery miesiące, kłócimy się cztery lata, tolerujemy się czterdzieści lat, a dzieci zaczynają od początku.