Dziecko flegmatyka to potomek z niemrawego łoża.


dziecko-flegmatyka-to-potomek-z-niemrawego-łoża
posyniakdzieckoflegmatykatopotomekniemrawegołożadziecko flegmatykapotomek zz niemrawegoniemrawego łożaflegmatyka to potomekpotomek z niemrawegoz niemrawego łożadziecko flegmatyka to potomekflegmatyka to potomek zpotomek z niemrawego łożadziecko flegmatyka to potomek zflegmatyka to potomek z niemrawego

Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Pewna starsza pani zapytana przez dziecko, czy jest młoda, czy stara, odpowiedziała: Nie ma powodu, by uważać, że fantazje łoża są bardziej dziwaczne od kulinarnych.Po­wiadają, jed­na noc roz­broi niechęć ko­biety do łoża mężczyzny.Dziw­ka jest dum­na z te­go, że jej wdzięki są pos­trachem zrzędnej cno­ty i małżeńskiego łoża.Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.