Dziecko i dzieciństwo to wyjątkowa łaska.


dziecko-i-dzieciństwo-to-wyjątkowa-łaska
charles peguydzieckodzieciństwotowyjątkowałaskadziecko ii dzieciństwowyjątkowa łaskadziecko i dzieciństwodzieciństwo to wyjątkowai dzieciństwo to wyjątkowadzieciństwo to wyjątkowa łaskadziecko i dzieciństwo to wyjątkowai dzieciństwo to wyjątkowa łaska

Nieprawda, że dzieciństwo to czas zupełnej szczęśliwości. Odkąd jest świadome, dziecko czuje się często jak pijany we mgle, ciągle obija się o ostre kanty życia nie rozumiejąc ich istnienia. -Nadzieja Drucka
nieprawda-że-dzieciństwo-to-czas-zupełnej-szczęśliwoś-odkąd-jest-świadome-dziecko-czuje-ę-często-jak-pijany-we-mgle-ągle-obija-ę-o-ostre
Dar uzdrawiania jest łaską. Ale łaską jest również umiejętność godnego życia, miłości bliźniego, poszanowania pracy. Nie trzeba przenosić gór, żeby dać dowody jaj wiary. -Paulo Coelho
dar-uzdrawiania-jest-łaską-ale-łaską-jest-również-umiejętność-godnego-życia-miłoś-bliźniego-poszanowania-pracy-nie-trzeba-przenosić
Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko. -Gertrud von Le Fort
nie-tylko-dziecko-przychodzi-na-świat-przez-matkę-lecz-również-matka-poprzez-dziecko
Pewna starsza pani zapytana przez dziecko, czy jest młoda, czy stara, odpowiedziała:
pewna-starsza-pani-zapytana-przez-dziecko-czy-jest-młoda-czy-stara-odpowiedziała-drogie-dziecko-jestem-młoda-od-bardzo-dawna
Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. -Marc Gilbert Sauvajon
nic-łatwiejszego-ż-zmienić-kobietę-przeciętną-w-wyjątkową-wystarczy-ją-pokochać
Nic łatwiejszego, niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. -M. G. Sarayon
nic-łatwiejszego-ż-zmienić-kobietę-przeciętną-w-wyjątkową-wystarczy-ją-pokochać