Dziecko i dzieciństwo to wyjątkowa łaska.


dziecko-i-dzieciństwo-to-wyjątkowa-łaska
charles peguydzieckodzieciństwotowyjątkowałaskadziecko ii dzieciństwowyjątkowa łaskadziecko i dzieciństwodzieciństwo to wyjątkowai dzieciństwo to wyjątkowadzieciństwo to wyjątkowa łaskadziecko i dzieciństwo to wyjątkowai dzieciństwo to wyjątkowa łaska

Nieprawda, że dzieciństwo to czas zupełnej szczęśliwości. Odkąd jest świadome, dziecko czuje się często jak pijany we mgle, ciągle obija się o ostre kanty życia nie rozumiejąc ich istnienia.Dar uzdrawiania jest łaską. Ale łaską jest również umiejętność godnego życia, miłości bliźniego, poszanowania pracy. Nie trzeba przenosić gór, żeby dać dowody jaj wiary.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Pewna starsza pani zapytana przez dziecko, czy jest młoda, czy stara, odpowiedziała: Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.Nic łatwiejszego, niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.