Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.


dziecko-jest-chodzącym-cudem-jedynym-wyjątkowym-i-niezastąpionym
phil bosmansdzieckojestchodzącymcudemjedynymwyjątkowymniezastąpionymdziecko jestjest chodzącymchodzącym cudemwyjątkowym ii niezastąpionymdziecko jest chodzącymjest chodzącym cudemwyjątkowym i niezastąpionymdziecko jest chodzącym cudem

I tyl­ko miłość może spra­wić, że sta­jesz się wyjątkowym. Tym je­dynym, je­dynym na mi­lion, je­dynym w całym wszechświecie, niezastąpionym.. a two­ja obec­ność zaczy­na znaczyć więcej, niż cała reszta świata.//' Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Pewna starsza pani zapytana przez dziecko, czy jest młoda, czy stara, odpowiedziała: Staraj się zawsze być pożytecznym, lecz nigdy - niezastąpionymRzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda.