Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać.


dziecko-jest-księgą-którą-powinniśmy-czytać-i-w-której-powinniśmy-pisać
peter roseggerdzieckojestksięgąktórąpowinniśmyczytaćktórejpisaćdziecko jestjest księgąktórą powinniśmypowinniśmy czytaćczytać iw którejktórej powinniśmypowinniśmy pisaćdziecko jest księgąktórą powinniśmy czytaćpowinniśmy czytać iczytać i wi w którejw której powinniśmyktórej powinniśmy pisaćktórą powinniśmy czytać ipowinniśmy czytać i wczytać i w któreji w której powinniśmyw której powinniśmy pisaćktórą powinniśmy czytać i wpowinniśmy czytać i w którejczytać i w której powinniśmyi w której powinniśmy pisać

Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć.Luwr jest książką, z której uczymy się czytać. Nie powinniśmy jednak poprzestać na zapamiętaniu pięknych formuł naszych sławnych poprzedników. Wyjdźmy stamtąd, by studiować piękną naturę, usiłujmy odkryć jej ducha, starajmy się wypowiedzieć zgodnie z naszym temperamentem osobistym.Przyczyną połowy naszych błędów życiowych jest to, że odczuwamy tam, gdzie powinniśmy myśleć, a myślimy tam, gdzie powinniśmy odczuwać.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest strachJedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest lęk.