Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha.


dziecko-nie-powinno-być-nigdy-karane-przez-tych-których-nie-kocha
john lockedzieckoniepowinnobyćnigdykaraneprzeztychktórychkochadziecko nienie powinnopowinno byćbyć nigdynigdy karanekarane przezprzez tychktórych nienie kochadziecko nie powinnonie powinno byćpowinno być nigdybyć nigdy karanenigdy karane przezkarane przez tychktórych nie kochadziecko nie powinno byćnie powinno być nigdypowinno być nigdy karanebyć nigdy karane przeznigdy karane przez tychdziecko nie powinno być nigdynie powinno być nigdy karanepowinno być nigdy karane przezbyć nigdy karane przez tych

Dziec­ko nie po­win­no być nig­dy ka­rane przez tych, których nie kocha. -John Locke
dziec­ko-nie po­win­no-być-nig­dy-ka­rane-przez-tych-których-nie kocha
Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane. -Malwina Meysenburg
ciało-powinno-być-świątynią-duszy-czystej-przeto-nie-powinno-być-profanowane
Nigdy nie powinno się liczyć na aprobatę ludzi: dziś wznoszą łuki tryumfalne, a jutro z tych samych powodów skazują człowieka. -Anonim
nigdy-nie-powinno-ę-liczyć-na-aprobatę-ludzi-dziś-wznoszą-łuki-tryumfalne-a-jutro-z-tych-samych-powodów-skazują-człowieka
Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko. -Gertrud von Le Fort
nie-tylko-dziecko-przychodzi-na-świat-przez-matkę-lecz-również-matka-poprzez-dziecko
Oburzenie nigdy nie powinno być tak głębokie, by nie mogło wybuchnąć. -Stanisław Jerzy Lec
oburzenie-nigdy-nie-powinno-być-tak-głębokie-by-nie-mogło-wybuchnąć