Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha.


dziecko-nie-powinno-być-nigdy-karane-przez-tych-których-nie-kocha
john lockedzieckoniepowinnobyćnigdykaraneprzeztychktórychkochadziecko nienie powinnopowinno byćbyć nigdynigdy karanekarane przezprzez tychktórych nienie kochadziecko nie powinnonie powinno byćpowinno być nigdybyć nigdy karanenigdy karane przezkarane przez tychktórych nie kochadziecko nie powinno byćnie powinno być nigdypowinno być nigdy karanebyć nigdy karane przeznigdy karane przez tychdziecko nie powinno być nigdynie powinno być nigdy karanepowinno być nigdy karane przezbyć nigdy karane przez tych

Dziec­ko nie po­win­no być nig­dy ka­rane przez tych, których nie kocha.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Nigdy nie powinno się liczyć na aprobatę ludzi: dziś wznoszą łuki tryumfalne, a jutro z tych samych powodów skazują człowieka.Nikt nie kocha tych, których się lęka.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Oburzenie nigdy nie powinno być tak głębokie, by nie mogło wybuchnąć.