Dziecko poniżej pięciu lat to istota całkowicie szalona.


dziecko-poniżej-pięciu-lat-to-istota-całkowicie-szalona
durasdzieckoponiżejpięciulattoistotacałkowicieszalonadziecko poniżejponiżej pięciupięciu latistota całkowiciecałkowicie szalonadziecko poniżej pięciuponiżej pięciu latlat to istotaistota całkowicie szalonadziecko poniżej pięciu latpięciu lat to istotalat to istota całkowicieponiżej pięciu lat to istotapięciu lat to istota całkowicielat to istota całkowicie szalona

Więcej bredni powiedzieć może głupiec w pięciu minutach niż mędrzec przez pięć lat odgadnąć.Każdy człowiek poniżej trzydziestego roku życia, który nie jest liberałem, jest istotą bez serca, ale starszy, który nie jest konserwatystą, musi być niespełna rozumu.Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.To jeszcze dziecko, ale za pięć lat zacznie się w niej budzić piękny pasożyt zawierający żrące substancje z posmakiem boraksu.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim.