Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione.


dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
john lockedzieckouczysiętrzyrazywięcejgdyjestdonaukiusposobionedziecko uczyuczy sięsię trzytrzy razyrazy więcejgdy jestjest dodo naukinauki usposobionedziecko uczy sięuczy się trzysię trzy razytrzy razy więcejgdy jest dojest do naukido nauki usposobionedziecko uczy się trzyuczy się trzy razysię trzy razy więcejgdy jest do naukijest do nauki usposobionedziecko uczy się trzy razyuczy się trzy razy więcejgdy jest do nauki usposobione

Człowiek rzadko myli się dwa razy na ogól trzy albo więcej. -John Perry Barlow
człowiek-rzadko-myli-ę-dwa-razy-na-ogól-trzy-albo-więcej
Rzecz prosta, że prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda. -Albert Camus
rzecz-prosta-że-prawdziwa-miłość-jest-czymś-wyjątkowym-zdarza-ę-mniej-więcej-dwa-albo-trzy-razy-na-wiek-poza-tym-jest-próżność-lub-nuda
Najlepszym barometrem ekonomicznym są żebracy: gdy zarabiają trzy razy tyle co profesorowie, to znaczy, że gospodarka jest dobra. -Carlo Franchi
najlepszym-barometrem-ekonomicznym-są-żebracy-gdy-zarabiają-trzy-razy-tyle-co-profesorowie-to-znaczy-że-gospodarka-jest-dobra
Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień. -George Bernard Shaw
niewielu-ludzi-myśli-dwa-trzy-razy-do-roku-ja-zdobyłem-sławę-robiąc-to-raz-albo-dwa-razy-na-tydzień
Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec. -Chemicals
Życie-uczy-nas-cały-czas-i od tej nauki-nie da ę-uciec
Człowiek uczy się do końca życia. Mu­si so­bie tyl­ko zda­wać sprawę z pot­rze­by nauki. I solidności. -Franciszek Żwirko
człowiek-uczy ę-do końca-życia-mu­ so­bie-tyl­ko-zda­wać-sprawę-z pot­rze­by-nauki-i solidnoś