Dzieje miłości: Nie miałem, bo nie śmiałem.


dzieje-miłoś-nie-miałem-bo-nie-śmiałem
jan sztaudyngerdziejemiłościniemiałembonieśmiałemdzieje miłościnie miałembo nienie śmiałembo nie śmiałem

W wieku sześciu lat chciałem zos­tać kucharką. Kiedy miałem siedem ? Na­poleonem. Odtąd mo­ja am­bicja nie przes­ta­wała rosnąć, po­dob­nie jak mo­ja ma­nia wiel­kości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Da­lim i zos­tałem nim.Największa krzywda, jaką znają dzieje, gdy krzywdy chcącej krzywda się nie dzieje.Nigdy nie należy bać się, gdy coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie dzieje się nicMiłość dba nie o to, co jest, co się zdarza w tej chwili, ale o to, co nadejdzie. Kiedy zadowala bieżąca chwila, beztroska o chwilę następną - nie ma już miłości. Miłość jest ciekawością tego, co się stanie, nie zaś przyjmowaniem tego, co się dzieje.Bez­silność, gdy coś dzieje się po­za na­mi, bez­radność - gdy nie dzieje się w nas.Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.