Dziel się z ludźmi swym bogactwem.


dziel ę-z ludźmi-swym-bogactwem
bujak bogusławdziel sięz ludźmiswymbogactwemdziel się z ludźmiz ludźmi swymswym bogactwemdziel się z ludźmi swymz ludźmi swym bogactwemdziel się z ludźmi swym bogactwem

Choćbyś się pysznił swym bogactwem, nie zmieni to twojej wartości, nie uczyni cię lepszym.Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru.Czuj się dziel­ny, działaj tak, jak­byś był dziel­ny... Jest bar­dzo praw­do­podob­ne, że atak od­wa­gi zastąpi atak lęku.Dziel­nych tworzą dziel­ni i zacni.Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział.Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział(...)... Du­ma i uprzedzenie