Dziel i rządź.


dziel-i-rządź
filip iidzielrządździel ii rządździel i rządź

Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru.Dziel­nych tworzą dziel­ni i zacni.Czuj się dziel­ny, działaj tak, jak­byś był dziel­ny... Jest bar­dzo praw­do­podob­ne, że atak od­wa­gi zastąpi atak lęku.Rządź do­piero, gdy umiesz rządom podlegać.Twórz jak Bóg. Rządź jak król. Pracuj jak wół.Dziel­nych los wspomaga.