Dziennikarzem staje się człowiek z reguły w ten sposób, że z młodzieńczego braku doświadczenia napisze coś do prasy.


dziennikarzem-staje-ę-człowiek-z-reguły-w-ten-sposób-że-z-młodzieńczego-braku-doświadczenia-napisze-coś-do-prasy
karel capekdziennikarzemstajesięczłowiekregułytensposóbżemłodzieńczegobrakudoświadczenianapiszecośdoprasydziennikarzem stajestaje sięsię człowiekczłowiek zz regułyreguły ww tenten sposóbz młodzieńczegomłodzieńczego brakubraku doświadczeniadoświadczenia napiszenapisze coścoś dodo prasydziennikarzem staje sięstaje się człowieksię człowiek zczłowiek z regułyz reguły wreguły w tenw ten sposóbże z młodzieńczegoz młodzieńczego brakumłodzieńczego braku doświadczeniabraku doświadczenia napiszedoświadczenia napisze cośnapisze coś docoś do prasydziennikarzem staje się człowiekstaje się człowiek zsię człowiek z regułyczłowiek z reguły wz reguły w tenreguły w ten sposóbże z młodzieńczego brakuz młodzieńczego braku doświadczeniamłodzieńczego braku doświadczenia napiszebraku doświadczenia napisze cośdoświadczenia napisze coś donapisze coś do prasydziennikarzem staje się człowiek zstaje się człowiek z regułysię człowiek z reguły wczłowiek z reguły w tenz reguły w ten sposóbże z młodzieńczego braku doświadczeniaz młodzieńczego braku doświadczenia napiszemłodzieńczego braku doświadczenia napisze cośbraku doświadczenia napisze coś dodoświadczenia napisze coś do prasy

Przyzwoity człowiek nie chce pełnić zawodu Szpiega i Donosiciela; człowiek niegodziwy bardzo chętnie bierze się za to rzemiosło i w ten sposób staje się użyteczny, czasami nawet niezbędny.Najpożyteczniejszy sposób udzielenia swego doświadczenia jest częstokroć wyjawienie, jakim sposobem się go nabyło.Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat.Najwspanialszy werset staje się w pełni wspaniały, jedynie dzięki wszystkim wersetom, jakie po nim występują; jeśli do niego wrócisz, stwierdzisz, że jest mniej wspaniały niż myślałeś. Zabijasz go w ten sposób. Mówię, rzecz jasną, o dobrym poemacie.Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.Mądrość człowieka jest wprost proporcjonalna nie do jego doświadczenia, ale do umiejętności doświadczenia.