Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając.


dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając
jean piagetdziewczętachciałbyżądaćwszystkiegocoimsiępodobajaknajmniejdającdziewczęta chciałbychciałby żądaćżądać wszystkiegoco imim sięsię podobajak najmniejnajmniej dającdziewczęta chciałby żądaćchciałby żądać wszystkiegoco im sięim się podobajak najmniej dającdziewczęta chciałby żądać wszystkiegoco im się podoba

Nic nie dając, wszystkiego każąc się spodziewać; rozmawiać na progu miłości, lecz przy drzwiach zamkniętych - otóż cała nauka kokietki. -Charles de Bernard
nic-nie-dając-wszystkiego-każąc-ę-spodziewać-rozmawiać-na-progu-miłoś-lecz-przy-drzwiach-zamkniętych-otóż-cała-nauka-kokietki
Gdy kobieta spostrzeże, że nie podoba się nikomu, zostaje dewotką w nadziei, że podoba się Bogu i wszystkim świętym. -Aleksander Świętochowski
gdy-kobieta-spostrzeże-że-nie-podoba-ę-nikomu-zostaje-dewotką-w-nadziei-że-podoba-ę-bogu-i-wszystkim-świętym
Chłopcy pożerają dziewczęta jak owoc, a ich serca wypluwają jak pestki. -Magdalena Samozwaniec
chłopcy-pożerają-dziewczę-jak-owoc-a-ich-serca-wypluwają-jak-pestki
Mężczyźni pożerają młode dziewczęta jak owoce, a serca ich wypluwają jak pestki. -Magdalena Samozwaniec
mężczyź-pożerają-młode-dziewczę-jak-owoce-a-serca-ich-wypluwają-jak-pestki
Im powszechniej się ktoś podoba, tym płycej się podoba. -Henri Stendhal
im-powszechniej-ę-ktoś-podoba-tym-płycej-ę-podoba