Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając.


dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając
jean piagetdziewczętachciałbyżądaćwszystkiegocoimsiępodobajaknajmniejdającdziewczęta chciałbychciałby żądaćżądać wszystkiegoco imim sięsię podobajak najmniejnajmniej dającdziewczęta chciałby żądaćchciałby żądać wszystkiegoco im sięim się podobajak najmniej dającdziewczęta chciałby żądać wszystkiegoco im się podoba

Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem.Nic nie dając, wszystkiego każąc się spodziewać; rozmawiać na progu miłości, lecz przy drzwiach zamkniętych - otóż cała nauka kokietki.Gdy kobieta spostrzeże, że nie podoba się nikomu, zostaje dewotką w nadziei, że podoba się Bogu i wszystkim świętym.Chłopcy pożerają dziewczęta jak owoc, a ich serca wypluwają jak pestki.Mężczyźni pożerają młode dziewczęta jak owoce, a serca ich wypluwają jak pestki.Im powszechniej się ktoś podoba, tym płycej się podoba.