Dziewczyna potrzebuje trochę czasu, by znaleźć mężczyznę na całe życie - to jej nie przeszkadza wychodzić tymczasem za mąż.


dziewczyna-potrzebuje-trochę-czasu-by-znaleźć-mężczyznę-na-całe-życie-to-jej-nie-przeszkadza-wychodzić-tymczasem-za-mąż
sidonie gabrielle colettedziewczynapotrzebujetrochęczasubyznaleźćmężczyznęnacałeżycietojejnieprzeszkadzawychodzićtymczasemzamążdziewczyna potrzebujepotrzebuje trochętrochę czasuby znaleźćznaleźć mężczyznęmężczyznę nana całecałe życieżyciejej nienie przeszkadzaprzeszkadza wychodzićwychodzić tymczasemtymczasem zaza mążdziewczyna potrzebuje trochępotrzebuje trochę czasuby znaleźć mężczyznęznaleźć mężczyznę namężczyznę na całena całe życiecałe życiejej nie przeszkadzanie przeszkadza wychodzićprzeszkadza wychodzić tymczasemwychodzić tymczasem zatymczasem za mążdziewczyna potrzebuje trochę czasuby znaleźć mężczyznę naznaleźć mężczyznę na całemężczyznę na całe życiena całe życiejej nie przeszkadza wychodzićnie przeszkadza wychodzić tymczasemprzeszkadza wychodzić tymczasem zawychodzić tymczasem za mążby znaleźć mężczyznę na całeznaleźć mężczyznę na całe życiemężczyznę na całe życiejej nie przeszkadza wychodzić tymczasemnie przeszkadza wychodzić tymczasem zaprzeszkadza wychodzić tymczasem za mąż

Młoda dziewczyna potrzebuje trochę czasu, by znaleźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tymczasem za mąż.Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż.Całe mo­je życie marzyłam o kimś ta­kim jak Ty, Jed­nak, gdy się zja­wiłeś zro­zumiałam, że Cię nie potrzebuje Miłość ogarnia całe życie kobiety, jest jej więzieniem i jej niebem.Z miłością jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości.